banner diasure bài viết

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều khoản sử dụng quy định các điều khoản ràng buộc bạn khi sử dụng Website: https://diasure.vn/  (“Website”).

Khi sử dụng trang Website này có nghĩa là bạn đã chấp thuận các Điều khoản sử dụng của Website, chính sách quảng cáo và chính sách bảo mật của Chúng tôi. Trường hợp, bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản sử dụng và chính sách của Chúng tôi đưa ra, xin vui lòng ngưng sử dụng trang Website.

***Thuật ngữ cần chú ý:

(1) “Bạn” và/ hoặc “Người sử dụng” và/hoặc “Quý khách hàng” sau đây được gọi chung để chỉ tới người sử dụng Website;

(2) “Chúng tôi” chỉ tới là Công ty TNHH Iron Spirit..

Vui lòng đọc kỹ và lưu lại một bản Điều khoản sử dụng này.

GIỚI THIỆU CHUNG

Website https://diasure.vn/ thuộc bản quyền và quản lý của Công ty TNHH Iron Spirit (Số đăng ký doanh nghiệp: 0109422948; Địa chỉ: Tòa nhà Times Tower, số 35 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội).

Các hình ảnh/ video/ bài viết/ tài liệu… các thông tin khác hiển thị trên Website thuộc sở hữu duy nhất của Chúng tôi.

SỬ DỤNG WEBSITE

Khi sử dụng Website bạn bắt buộc tuân thủ các Điều khoản sử dụng này và các chính sách khác của Chúng tôi.

Bạn được phép xem và tải bản sao của tài liệu/hình ảnh/video được hiển thị trên Website https://diasure.vn/ với mục đích cá nhân lưu trữ thông tin và/hoặc mục đích khác nhưng không nhằm thương mại và bạn không phải xin phép nhưng với điều kiện bạn phải trích dẫn nguồn đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ đối với các tài liệu/ hình ảnh/ video của Chúng tôi.

Trường hợp, bạn sử dụng tài liệu/ hình ảnh/ video được hiển thị trên Website sử dụng với mục đích thương mại bắt buộc phải xin phép và có được sự đồng ý bằng văn bản của Chúng tôi. Nếu bản dụng dụng tài liệu/ hình ảnh/ video được hiển thị trên Website không được phép, và bạn được xem là có hành vi xâm phạm bản quyền, nhãn hiệu của Chúng tôi. Khi đó, quyền sử dụng nội dung của bạn tự động kết thúc và bất kỳ bản sao nội dung mà bạn lấy từ trang Website của Chúng tôi phải ngay lập tức được tiêu hủy.

BẢO MẬT THÔNG TIN

Tất cả các thông tin bạn cung cấp trên Website (bao gồm nhưng không giới hạn: Tên, địa chỉ, thông tin ngân hàng, thông tin đặt hàng …) được Chúng tôi bảo vệ, không cung cấp cho bất kỳ Bên thứ ba nào, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam yêu cầu.

Đối với các đánh giá của Quý khách hàng về  sản phẩm của Chúng tôi trên Website, bạn đồng ý cho Chúng tôi sử dụng, công bố công khai trên mạng xã hội và các nền tảng xã hội khác (chỉ hiển thị thông tin họ tên và phạm vi tỉnh cư trú và nội dung đánh giá) nhằm giới thiệu, quảng cáo sản phẩm đến công chúng. Nếu Quý khách hàng muốn gỡ bỏ đánh giá vui lòng liên hệ với Chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ.

TÍNH PHÁP LÝ CỦA GIAO DỊCH

Khi bạn thực hiện tạo yêu cầu đặt hàng trên Website này và được Chúng tôi xác nhận, được xem là một giao dịch dân sự có hiệu lực pháp luật.

Vậy nên, bạn và Chúng tôi có trách nhiệm/ nghĩa vụ thực hiện đúng yêu cầu giao kết của các bên và quy định pháp luật.

Mọi tranh chấp liên quan giữa bạn và Chúng tôi được giải quyết bằng phương thức hòa giải, thương lượng. Trường hợp, hai Bên không có tiếng nói chung hòa giải không thành một trong hai Bên có quyền yêu cầu khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại nơi IRON SPIRIT đặt trụ sở.

BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường cho Công ty TNHH Iron Spirit, giám đốc, nhân viên, đại lý và các nhà cung cấp (“Bên Được Bồi Thường”) toàn bộ các chi phí liên quan đến khiếu nại, hành động, thủ tục tố tụng và các vụ việc cũng như nghĩa vụ, tổn thất, thanh toán, khoản phạt, tiền phạt, chi phí khác cho việc giải quyết tranh chấp do Bên Được Bồi Thường gánh chịu phát sinh từ tranh chấp các giao dịch trên Website.

Đồng thời, bảo vệ và đặt Công ty TNHH Iron Spirit, giám đốc, nhân viên, đại lý và các nhà cung cấp vô can trước mọi tranh chấp của bạn với bên thứ ba khác.

THÔNG BÁO VÀ QUY TRÌNH GỠ BỎ NỘI DUNG TRÊN TRANG https://diasure.vn/ CỦA CÔNG TY TNHH IRON SPIRIT

Nếu bạn cho rằng bất kỳ tài liệu mà bạn truy cập vào hay tài liệu từ trang Website vi phạm bản quyền của mình, bạn có thể yêu cầu gỡ bỏ hay truy cập để xem xét kỹ càng hơn những nội dung từ trang Website bằng cách liên hệ với trung tâm bản quyền của Công ty TNHH Iron Spirit (chi tiết liên lạc sẽ được nói rõ ở phần cuối) và cung cấp các thông tin sau:

Bước 1: Xác định nội dung đã được đăng ký mà bị vi phạm bản quyền theo quan điểm của bạn. Vui lòng mô tả nội dung và nếu có thể thì cung cấp thêm một bản sao hoặc nguồn (ví dụ, URL) bản quyền nội dung.

Bước 2: Xác định tài liệu vi phạm bản quyền theo quan điểm của bạn và nội dung của tài liệu đó. Bạn vui lòng mô tả tài liệu và cung cấp cho Chúng tôi URL hay bất kỳ thông tin cần thiết khác để xác định vị trí của tài liệu.

Bước 3: Tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn nếu có.

Bước 4: Lời tuyên bố rằng bạn tin chắc việc sử dụng các tài liệu bị khiếu nại này không được phép của chủ sở hữu bản quyền, đơn vị đại diện hoặc pháp luật.

Bước 5: Lời tuyên bố rằng thông tin bạn cung cấp là chính xác và chỉ ra rằng “nhận thức được hình phạt về tội khai man”, bạn chính là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền để thay mặt chủ sở hữu bản quyền để thực hiện khiếu nại này.

Bước 6: Một chữ ký hoặc dấu hiệu điện tử có giá trị tương đương chữ ký từ người giữ bản quyền hoặc người đại diện theo uỷ quyền.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

1. Website của Chúng tôi không cung cấp bất cứ lời khuyên y tế nào

Các nội dung trên Website của Công ty TNHH Iron Spirit, bao gồm không giới hạn: văn bản, đồ họa, hình ảnh, thông tin và các tài liệu khác trong trang Website của DiaSure (sau đây được đề cập tới với tên gọi “Nội dung”) chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin.

Những gì mà trang web truyền đạt không thể thay thế cho ý kiến, việc chẩn đoán và phương pháp chữa trị của các chuyên gia y tế. Chúng tôi khuyên bạn luôn ưu tiên tìm hiểu và tham khảo ý kiến của bác sĩ và chuyên gia chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy khi tìm hiểu về các loại bệnh. Tuyệt đối bao giờ trì hoãn việc tham khảo, xin ý kiến của các chuyên gia vì những nội dung mà bạn đọc được trên trang Website của DiaSure.

Nếu bạn đang trong trường hợp cần được hỗ trợ khẩn cấp về y tế, hãy gọi ngay cho bác sĩ hoặc hotline cứu thương (- 115). DiaSure khuyến cáo bạn không nên tự thực hiện các xét nghiệm, sử dụng các sản phẩm, quy trình, các ý kiến và những thông tin được nhắc tới trên trang web. 

Mọi vấn đề xảy ra khi phụ thuộc vào thông tin cung cấp bởi Website, cán bộ công nhân viên của Công ty TNHH Iron Spirit, những cá nhân được Công ty TNHH Iron Spirit mời hợp tác cung cấp nội dung và những khách mời khác đóng góp nội dung trên Công ty TNHH Iron Spirit hoàn toàn không liên quan tới Công ty TNHH Iron Spirit và là trách nhiệm của cá nhân áp dụng các thông tin trên.

Nội dung liên quan tới sức khỏe và y tế trên Website https://diasure.vn/ có thể chứa các nội dung có liên quan tới các vấn đề giới tính và tính dục. Nếu cá nhân sử dụng trang web cảm thấy bị khó chịu hay xúc phạm bởi các nội dung này, cá nhân có thể dừng việc sử dụng trang web.

  • Không chịu trách nhiệm các nội dung trên Website được gắn link

Công ty TNHH Iron Spirit không chịu trách nhiệm hay đảm bảo cho tính chính xác của nội dung trên website được dẫn link hay nằm trên các bài viết của Website của Công ty TNHH Iron Spirit.

Bạn cân nhắc về việc truy cập các đường link được gắn trên Website của DiaSure. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có bất cứ vấn đề gì xảy ra khi sử dụng trang Website của bên thứ ba cũng như chịu sự quản lý của các điều khoản sử dụng của các Website này.

  • Tất cả các nguy cơ khi bạn sử dụng nội dung của Website https://diasure.vn/ do chính người sử dụng chịu trách nhiệm mà không có bất cứ liên quan nào đến Công tyTNHH Iron Spirit.

Khi sử dụng trang Website của Công ty TNHH Iron Spirit, thông tin được truyền qua trung gian nằm ngoài tầm kiểm soát và quyền hạn của Công ty TNHH Iron Spirit cũng như các nhà cung cấp của Chúng tôi thì Công Ty Công ty TNHH Iron Spirit không chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn, hoặc hư hỏng của bất kỳ dữ liệu hay thông tin được truyền đi trong quá trình sử dụng trang Website của Công ty TNHH Iron Spirit.

VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA TÀI KHOẢN VI PHẠM TRÊN WEBSITE

Nhằm bảo vệ quyền của chủ sở hữu bản quyền, xét theo từng trường hợp, Công ty TNHH Iron Spirit duy trì thực hiện chính sách chấm dứt các thuê bao và tài khoản của trang web khi thuê bao và tài khoản ấy vi phạm.

————————————————————————–

Mọi thắc mắc về Sản phẩm/Bảo hành/Đổi trả/ Hoàn tiền, Quý khách vui lòng liên hệ Công ty TNHH Iron Spirit, cụ thể sau:

  • Địa chỉ: Toà nhà Times Tower, số 35 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
  • Điện thoại: 1900 9216 – Email: diasure.hotro@gmail.com

Giấy Chứng nhận kinh doanh số 0109422948 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 18/11/2020

@2020 DiaSure Việt Nam – Bản quyền đã đăng ký thuộc CÔNG TY TNHH IRON SPIRIT

 

Shopping cart

Điều khoản dịch vụ